Erfarenhetsutbyte för inkubatorer - KI Innovations AB

Diarienummer 2015-06390
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Erfarenhetsutbyte
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för KI Innovations att utbyta erfarenheter med andra inkubatorer i allmänhet och andra life science inkubatorer i synnerhet.

Resultat och förväntade effekter

Ett mycket märkbart utfall av erfarenhetsutbytet har varit att KI Innovations från och med 2018 är en del av VINNOVAS excellensprogram. Vid de olika erfarenhetsutbytena har man kunnat dela med sig av erfarenheter, lärdomar och fått inspiration gällande allt ifrån processer till värderbjudande och affärsmodeller som varit av betydande grad för den fortsatta utvecklingen av och det fortsatta arbetet med KI Innovations inkubator DRIVE och som på sikt lett till att KI Innovations från och med 2018 är med i inkubatorprogrammet.

Upplägg och genomförande

KI Innovations avser att delta vid de tillfällen till erfarenhetsutbyte som samordnas av SISP. Vidare sker en fortlöpande dialog med inkubatorerna inom ramen för ALIS-samarbetet (Association of Life Science Incubators in Sweden). Erfarenhetsutbytet rör en rad olika frågeställningar inklusive antagningskriterier, värdeerbjudande, kommunikation och marknadsföring samt exitstrategier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.