Erfa-ansökan Movexum

Diarienummer 2018-04650
Koordinator MOVEXUM AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Genom deltagande det nationella erfarenhetsutbytet kring inkubation, acceleration och relaterade arbetssätt vill Movexum fortsätta arbetet med målet att bli en av Sveriges excellenta inkubatorer. Gemensamt med övriga inkubatorer vi vill utveckla och säkerställa arbetssätt och metoder så att vi bygger nationellt strukturkapital och stärker Sveriges konkurrenskraft i en global kontext. All utveckling sker i nära samverkan, genom att lära från varandra med stöd av SISP, där vi ser internationella inkubatorsamarbeten som ett för oss nytt perspektiv och en intressant möjlighet.

Förväntade effekter och resultat

2017 var ett år för att bygga struktur och organisation. 2018 är året då verksamheten körs för fullt och ska skalas upp. Nu verifieras de hypoteser vi själva i liten skala utvecklat och testat tillsammans med kunder och partners. 2019 utökas verksamheten ytterligare. Viktiga verksamhetsdelar testas och utvecklas tillsammans med andra aktörer där bl a metoder för utvärdering, intag förnyas och tydliggörs med en matrismodell. Förinkubatorn uppgraderas och standardiseras. Inkubator/acceleratorprogrammet utvecklas och metoder för progress och beslut utvecklas och stärks upp.

Planerat upplägg och genomförande

I vårt erfaprojekt vill vi tillsammans med partners fortsätta utveckla våra kunskaper, metoder och arbetssätt. All utveckling sker i nära samverkan och genom att lära från varandra med stöd av SISP där vi ser internationella inkubatorsamarbeten som ett för oss nytt perspektiv och en intressant möjlighet.

Externa länkar

Movexums officiella webb

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.