EPIGRAPH

Diarienummer 2017-05107
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 190 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Deltagande i grafen-projekt initierade genom Flagship ERA-NET JTC2017 och JTC2019

Syfte och mål

EPIGRAPH föreslår grafenbaserad biomolekylära sensorer, organisk elektronisk jonpump (OEIP) för neurotransmittor-leverans och elektrofysiologiska elektroder integrerade i en enstaka enhet för prediktion och kontroll av epileptiska anfall. Huvudmål: i) utveckla grafenbaserad sensorer via den senaste utvecklingen inom laserbearbetning ii) kontrollera hjärnans aktivitet via grafenbaserade OEIP iii) integrera den biomolekylära sensorn, OEIP och elektrofysiologiska sensorer i en enda enhet.

Förväntade effekter och resultat

Den innovativa funktionen hos denna integrerade enhet är att tillhandahålla behandling när det behövs och där det behövs. "Där" möjliggörs av lokal leverans från OEIP och "när" möjliggörs av molekylärsensorn om en prediktiv biomarkör finns. I detta projekt kommer vi att arbeta med att överkomma de nuvarande begränsningarna i teknik för koppling till neuralsignalering med hjälp av "organisk neuroelektronik", och därutöver bidra till en djupare förståelse av neuraldynamik och bättre terapier för neurologiska sjukdomar.

Planerat upplägg och genomförande

EPIGRAPH leds av Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköping universitet: utveckling och integration av organisk elektronik och jontronik bioelektronik. De tre övriga projektparterna och deras primära roller är: - Institute of Electronic Structure and Lasers vid Univ. of Crete: grafenbaserad bioelektronik och systemintegration. - Institute of Neuroscience Systems at Aix-Marseille Univ.: in vitro och in vivo epilepsimodeller, kärna av biologiska experiment. - RISE SICS East: industri och slutanvändares perspektiv på alla utvecklingsstadier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.