Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants

Diarienummer 2016-02374
Koordinator SUSTAINALUBE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - april 2017
Status Genomfört
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM

Syfte och mål

The purpose and the goals of this project have been to investigate and validate using Sustainalube´s lubricants in applications related to raw materials and mining. Sustainalube´s lubricants have been tested in several applications, proven functionality and some positives have been identified in comparision with traditional oil-based alternatives.

Resultat och förväntade effekter

Ett innovationsprojekt har genomförts där Sustainalube med samarbetspartners utvärderat och utvecklat nya typer av smörjmedel för gruvindustrin. Prototyper har utvecklats och sedermera testats inom applikationer relaterat till gruvindustrin. Proof-of-concept har påvisats i applikationer som är snarlika de applikationer som finns inom gruvindustrin. Funktionalitet har påvisats och även fördelar gentemot fossila smörjmedel, bl.a. avseende renlighet, brandsäkerhet och reducerad miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med samarbetspartners och tillsammans har Sustainalubes smörjmedel testats, utvärderats och utvecklats.

Externa länkar

Sustainalube´s hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.