Entrepreneur Creative Showcase

Diarienummer 2014-06138
Koordinator Högskolan i Borås - Science park Borås
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att hjälpa nystartade företag inom de kreativa näringarna att skapa nya kontakter samt på ett relativt riskfritt sätt ge dem den mässerfarenhet de behöver för att kunna vidareutveckla sina affärsverksamheter. 8 svenska företag deltog i Nordic Buzz. Utställarna fick många värdefulla kontakter och värdefull mässerfarenhet. De blev coachade i försäljning och försäljningstekning av Vanessa Wahlund samt fick personlig rådgivning av Modeinkubatorns affärscoacher. De fick även möjlighet att på plats nätverka och utveckla sina affärskontakter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att de olika projektparterna utvecklat ett nära sammarbete och att fler gemensamma projekt kommer att drivas. Under 2016 kommer Nordic Buzz att besöka Formex mässan i Stockholm. Utöver detta kommer ytterligare ett Interreg projekt att drivas i gemensam regi. Företagen som deltog i projektet fick värdefull coachning, kontakter och mässerfarenhet som förhoppningsvis hjälper dem framåt i sitt företagande.

Upplägg och genomförande

Eftersom vi var flera parter från flera länder var det en uppstarts sträcka. Marknadsmaterial och annat kom ut lite sent. När projektet väl var i rullning gick det bättre. Vi marknadsförde projektet och fick över femtio anmälningar. Av de företagen som ursprungligen skulle följa med på mässan var det flera som i sista stund valde att hoppa av. Troligtvis p.g.a. att vi inte krävde en motprestation eller mot finansiering från företagen. En erfarenhet som vi tar med oss framåt in i nästa projekt. Modeinkubatorn arrangerade ett coachning och matchmaking event inför mässan som var uppskattad.

Externa länkar

Modeink har på sin hemsida vid olika tillfällen marknadsfört eventet Modeink har på sin hemsida vid olika tillfällen marknadsfört eventet Modeink har på sin hemsida vid olika tillfällen marknadsfört eventet Ett av de svenska företagen vann priset ´Best local production set up´ på mässan Formland i Danmark.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.