Entopark SMEInst-07-2016-2017

Diarienummer 2017-05125
Koordinator GLOBAL BUGS HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

För att uppfylla livsmedelsbehovet från en allt växande befolkning måste nuvarande livsmedelsproduktion dubblas i storlek, vilket kräver att man hittar miljövänliga och hållbara metoder för livsmedelsproduktion och källor till högt näringsinnehåll. Ätbara insekter kan vara en bra lösning på grund av deras förmåga att tillfredsställa behovet för mat med högt näringsinnehåll för konsumtion. Insekter som mat har också ekologiska fördelar jämfört med konventionellt kött och andra källor. Dessutom är insekter en bra proteinkälla för tillverkning av djurfoder.

Resultat och förväntade effekter

Global Bugs kommer att odla crickets med hjälp av en ny, beprövad och kostnadseffektiv metod baserad på vertikalt jordbruk vilket är praxis att producera syrsor i vertikalt staplade lager. Idén om vertikalt jordbruk är att använda CEA-teknik (controlled environment agriculture) där alla miljöfaktorer kan kontrolleras. En farm baserad på vår EntoPark-metodik består av 30 000 vertikalt staplade cricketboxar i flera rader. Det kommer att finnas RFID-sensorer för varje enskild låda som gör det möjligt att genomföra övervakning av vatten och foder samt syreanalys.

Upplägg och genomförande

En EnPark för storskalig produktion av syrsor och bearbetning av slutprodukter kan skalas upp till att bestå av många cricketfarmer och en förädlingsfabrik. Den första farmen är planerad att vara redo för kommersiellt bruk i slutet av 2019 med en produktionskapacitet på 300 ton proteinmjöl / år. När efterfrågan på vårt proteinmjöl ökar kommer vi att bygga fler. Planen är att ha 3 fullskaliga farmer år 2023 med en ackumulerad produktionskapacitet på 900 ton / år

Externa länkar

"Our Vision is to leave a sustainable world for the future generations."

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.