Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Entopark SMEInst-07-2016-2017

Diarienummer
Koordinator GLOBAL BUGS HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

För att uppfylla livsmedelsbehovet från en allt växande befolkning måste nuvarande livsmedelsproduktion dubblas i storlek, vilket kräver att man hittar miljövänliga och hållbara metoder för livsmedelsproduktion och källor till högt näringsinnehåll. Ätbara insekter kan vara en bra lösning på grund av deras förmåga att tillfredsställa behovet för mat med högt näringsinnehåll för konsumtion. Insekter som mat har också ekologiska fördelar jämfört med konventionellt kött och andra källor. Dessutom är insekter en bra proteinkälla för tillverkning av djurfoder.

Resultat och förväntade effekter

Global Bugs kommer att odla crickets med hjälp av en ny, beprövad och kostnadseffektiv metod baserad på vertikalt jordbruk vilket är praxis att producera syrsor i vertikalt staplade lager. Idén om vertikalt jordbruk är att använda CEA-teknik (controlled environment agriculture) där alla miljöfaktorer kan kontrolleras. En farm baserad på vår EntoPark-metodik består av 30 000 vertikalt staplade cricketboxar i flera rader. Det kommer att finnas RFID-sensorer för varje enskild låda som gör det möjligt att genomföra övervakning av vatten och foder samt syreanalys.

Upplägg och genomförande

En EnPark för storskalig produktion av syrsor och bearbetning av slutprodukter kan skalas upp till att bestå av många cricketfarmer och en förädlingsfabrik. Den första farmen är planerad att vara redo för kommersiellt bruk i slutet av 2019 med en produktionskapacitet på 300 ton proteinmjöl / år. När efterfrågan på vårt proteinmjöl ökar kommer vi att bygga fler. Planen är att ha 3 fullskaliga farmer år 2023 med en ackumulerad produktionskapacitet på 900 ton / år

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05125

Statistik för sidan