Entopark SMEInst-07-2016-2017

Diarienummer 2017-05125
Koordinator GLOBAL BUGS HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att utveckla EntoPark, världens första storskaliga och automatiserade insektsfarmer för odling av syrsa och svart soldatfluga baserat på vertikal odling. Vi odlar på ett kostnadseffektivt sätt insekter av hög kvalitet i staplade lager, kontrollerad miljö och effektiv teknik. EntoPark kommer att ha 10 gånger högre produktivitet än konventionella metoder tack vare automatisering, användning av mindre utrymme, förbättrad odlingsmiljö, högre äggläggningskapacitet och överlappande odlingscykler. Vi tar en fram en utvecklad affärsplan för EU och privata finansiärer.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet ger en hög skalbarhet i odlingsteknik från ägg till skörd och bearbetning där vertikalt staplade odlingslådor nyttjas. Vi kommer att med genomförd automation och RFID-teknik kunna uppnå 10 gånger högre produktivitet, full spårbarhet och högre kvalitetskontroll. Foder för syrsor kommer att hämtas lokalt från ekologiska gårdar av frukt och grönsaker, samt från vår egen produktion av svart soldatfluga för att minska foderkostnaderna, och viktigast av allt, att anpassa proteinmjölets fett och proteinInnehåll. EntoPark blir världsledande leverantör av insektsmjöl.

Planerat upplägg och genomförande

- Definiera aktiviteter för EntoParks tekniska plan (bearbetningsmaskiner, utrustning, arbetskraft) samt ISO-certifiering och riskanalys - Utveckla exploateringsstrategi, identifiera nyckeldistributörer - Definiera avgränsningar - Analysera lagkrav - Finansieringsplan med affärsplan samt kommunikationsplan - Bedömning av investeringar och framtida finansieringsmöjligheter - Utvärdering av potentiella finansiella risker och begränsningsstrategier - Utveckling av en tillförlitlig affärsplan inklusive en utvärdering av finansieringskraven

Externa länkar

Global Bugs sida hos LinkedIn Global Bugs sida hos Facebook Global Bugs hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.