Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Entopark SMEInst-07-2016-2017

Reference number
Coordinator GLOBAL BUGS HOLDING AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2017 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

För att uppfylla livsmedelsbehovet från en allt växande befolkning måste nuvarande livsmedelsproduktion dubblas i storlek, vilket kräver att man hittar miljövänliga och hållbara metoder för livsmedelsproduktion och källor till högt näringsinnehåll. Ätbara insekter kan vara en bra lösning på grund av deras förmåga att tillfredsställa behovet för mat med högt näringsinnehåll för konsumtion. Insekter som mat har också ekologiska fördelar jämfört med konventionellt kött och andra källor. Dessutom är insekter en bra proteinkälla för tillverkning av djurfoder.

Expected results and effects

Global Bugs kommer att odla crickets med hjälp av en ny, beprövad och kostnadseffektiv metod baserad på vertikalt jordbruk vilket är praxis att producera syrsor i vertikalt staplade lager. Idén om vertikalt jordbruk är att använda CEA-teknik (controlled environment agriculture) där alla miljöfaktorer kan kontrolleras. En farm baserad på vår EntoPark-metodik består av 30 000 vertikalt staplade cricketboxar i flera rader. Det kommer att finnas RFID-sensorer för varje enskild låda som gör det möjligt att genomföra övervakning av vatten och foder samt syreanalys.

Planned approach and implementation

En EnPark för storskalig produktion av syrsor och bearbetning av slutprodukter kan skalas upp till att bestå av många cricketfarmer och en förädlingsfabrik. Den första farmen är planerad att vara redo för kommersiellt bruk i slutet av 2019 med en produktionskapacitet på 300 ton proteinmjöl / år. När efterfrågan på vårt proteinmjöl ökar kommer vi att bygga fler. Planen är att ha 3 fullskaliga farmer år 2023 med en ackumulerad produktionskapacitet på 900 ton / år

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 10 November 2017

Reference number 2017-05125

Page statistics