Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Entice - Enablers for trustworthy, infrastructure supported, autonomous vehicles

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Inst f maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 9 819 359 kronor
Projektets löptid januari 2023 - december 2025
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla nya förmågor för realtidsanalys för bedömning av aktuell och resterande risk för självkörande fordon, baserat på data från olika källor inklusive fordon och sensorer vid vägsidan, samt ta fram en forskningstestbädd, i samarbete med den utveckling som sker inom TECoSA-centret. Avsikten är också att erfarenheterna kommer att sammanfattas i en referensarkitektur för en större klass av cyberfysiska system.

Förväntade effekter och resultat

Uppkoppling och digital infrastruktur ger möjligheter att förbättra säkerhet och prestanda i vägtrafik. Viktiga inslag i detta är möjligheter att kunna dela data och utföra beräkningar på lämpliga ställen (t.ex. i fordon, i ”road-side units”, i distributerade data centers eller i molndatorsystem) på ett pålitligt sätt. Resultaten är därför viktiga för projektets partners och bidrar till samverkan och innovation involverandes aktörer inom uppkopplade fordon och digital infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet involverar 3 tekniska arbetspaket (riskbedömning, testbädd, samt arkitektur). Två övergripande scenarios kommer att adresseras involverande olika operationella designdomäner, varav en fokuserar på KTHs campus i Stockholm. Under första året kommer fokus att vara på riskbedömningsmetoder och utveckling av testbädden, medan fokus därefter successivt kommer att övergå till operationella tester. Utvecklingen av testbädden sker i nära samarbete med TECoSA centret.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2023

Diarienummer 2022-03000

Statistik för sidan