Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ENSAFE

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Digital Health Lab
Bidrag från Vinnova 2 795 338 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

ENSAFE är en öppen molnbaserad tjänsteplattform för vård i hemmet. ENSAFE består av en kommunikationsplattform i Microsoft Azure IoT Hub, ett sensor nätverk i hemmet, mobila kommunikationstjänster, samt en integration av telemedicinska produkter och fysiologiska sensorer. Data som samlas in via dessa enheter analyseras och visas i ett webbgränssnitt. Eftersom ENSAFE bygger på en öppen arkitektur kan andra tredjepartsenheter anslutas till systemet, som t.ex Microsoft Surface enheter med Cuviva, en personaliserad lösning för hemsjukvård utvecklad på ENSAFE platformen.

Resultat och förväntade effekter

Under test- och pilotinstallationer har ENSAFE gjort det möjligt för äldre människor att känna sig självständiga hemma under en längre tid, förenklat deras sociala interaktion, och ökat deras känslor av hälsa och välbefinnande. ENSAFE beräknas även bidra till minskade hälso- och sjukvårdskostnader. ENSAFE innebär således fördelar för äldre personer och deras släktingar samt för hälso- och sjukvårdspersonal och regioner. Dessutom har ENSAFE-systemet demonstrerat ett fungerande plug-and-play koncept genom integrationen av Cuviva-systemet i ENSAFE servicearkitekturen.

Upplägg och genomförande

Alla arbetspaket är slutförda efter gott samarbete mellan konsortiepartnerna. Varje partner hade fokus på antingen teknik, användarengagemang eller verksamhetsnytta. Det finns många skillnader mellan de fyra pilotländerna: t.ex. skillnader i sjukvårdssystem, och i användarnas erfarenhet av digitala verktyg. Medvetenheten om dessa skillnader förstärkte lärandeprocessen hos varje organisation, hjälpte oss att se nya möjligheter och hjälpte oss att validera ENSAFE i olika kulturer. God kommunikation hjälpte partnerna att tillsammans nå det övergripande projektmålet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04096

Statistik för sidan