ENSAFE

Diarienummer 2015-04096
Koordinator RISE SICS AB - Digital Health Lab
Bidrag från Vinnova 2 795 338 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Partnerna i ENSAFE-projektet ska utveckla, testa och optimera en tjänsteplattform där data från sensorer i hemmet integreras med telemedicinska produkter och fysiologiska sensorer. I plattformen ingår även mobila kommunikationsenheter. Den ska stödja såväl anhöriga till äldre som vård/omsorgspersonal. De svenska deltagarna SICS Sw edish ICT och Gaia System har centrala roller i kravställande, utveckling och test av plattformen i verklig miljö.

Förväntade effekter och resultat

äldreorienterade nätbaserade tjänster utvecklas som stödjer äldres självständighet. Slutmålet är en plattform som ska tillgängliggöras på den europeiska marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet koordineras av RZCC i Nederländerna. SICS medverkar med insamling av krav, under ledning av partner i Storbritannien, samt är testpartner, medan Gaia System gör centrala delar av plattformens utveckling under ledning från Italien.

Externa länkar

Projektpresentation på AAL JP:s webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.