Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ENSAFE

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Digital Health Lab
Funding from Vinnova SEK 2 795 338
Project duration August 2015 - July 2018
Status Completed

Purpose and goal

ENSAFE är en öppen molnbaserad tjänsteplattform för vård i hemmet. ENSAFE består av en kommunikationsplattform i Microsoft Azure IoT Hub, ett sensor nätverk i hemmet, mobila kommunikationstjänster, samt en integration av telemedicinska produkter och fysiologiska sensorer. Data som samlas in via dessa enheter analyseras och visas i ett webbgränssnitt. Eftersom ENSAFE bygger på en öppen arkitektur kan andra tredjepartsenheter anslutas till systemet, som t.ex Microsoft Surface enheter med Cuviva, en personaliserad lösning för hemsjukvård utvecklad på ENSAFE platformen.

Expected effects and result

Under test- och pilotinstallationer har ENSAFE gjort det möjligt för äldre människor att känna sig självständiga hemma under en längre tid, förenklat deras sociala interaktion, och ökat deras känslor av hälsa och välbefinnande. ENSAFE beräknas även bidra till minskade hälso- och sjukvårdskostnader. ENSAFE innebär således fördelar för äldre personer och deras släktingar samt för hälso- och sjukvårdspersonal och regioner. Dessutom har ENSAFE-systemet demonstrerat ett fungerande plug-and-play koncept genom integrationen av Cuviva-systemet i ENSAFE servicearkitekturen.

Planned approach and implementation

Alla arbetspaket är slutförda efter gott samarbete mellan konsortiepartnerna. Varje partner hade fokus på antingen teknik, användarengagemang eller verksamhetsnytta. Det finns många skillnader mellan de fyra pilotländerna: t.ex. skillnader i sjukvårdssystem, och i användarnas erfarenhet av digitala verktyg. Medvetenheten om dessa skillnader förstärkte lärandeprocessen hos varje organisation, hjälpte oss att se nya möjligheter och hjälpte oss att validera ENSAFE i olika kulturer. God kommunikation hjälpte partnerna att tillsammans nå det övergripande projektmålet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2015-04096

Page statistics