Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Enklare skapande och distribution av video

Diarienummer
Koordinator NEW MEDIA SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 763 912 kronor
Projektets löptid april 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en teknisk lösning för ”Enklare skapande av video och distribution”. Målet var en kostnadseffektiv och flexibel applikation som skulle göra livet enklare för filmskapare genom ett digitalt flöde.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är den nya tekniska plattformen New Media TV. Genom ett digitalt flöde och moduler för automatisering och maskininlärning har plattformen framgångsrikt attraherat kunder inom bland annat förlags- och filmbranschen. Förväntade effekter är att växa internationellt och skapa nya arbetstillfällen.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att dela upp utvecklingen i de fyra arbetspaketen (1) utreda och utforma affärs- och betalningsmodellen, (2) framtagning av prototyp, (3) framtagning av ny kunskap i syfte att undersöka möjligheterna med maskininlärning och AI och (4) tillväxt och internationell etablering. Genomförandet var att på ett så tidigt stadium som möjligt involvera kunderna i produktutvecklingen. På så sätt kunde vi lära oss mer om behovet och bygga den tekniska plattformen utifrån kundbehovet. Mot slutet av projektet låg fokus på att skapa tillväxt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00029

Statistik för sidan