Enklare skapande och distribution av video

Diarienummer 2017-00029
Koordinator NEW MEDIA SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 763 912 kronor
Projektets löptid april 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

New Media kommer att introducera en banbrytande teknisk plattform för enklare skapande och distribution av digital video. Innovationen ligger i den nya mojligheten att skapa, ändra och distribuera video automatiskt. Var tekniska plattform kan automatisera produktionen av video genom att lasa in produkter och erbjudanden, tema och farger fran webbsidor, anpassa kanslan i videon och valja musik som passar malgruppen med mera. Malet ar att kunna leverera till minst 10 000 kunder pa tre geografiska marknader efter avslutat projekt.

Förväntade effekter och resultat

Genom att lasa av natet forstar plattformen malgruppen, kanslan i videon och anvander maskininlarning for att levererera battre och battre resultat. Du kommer att kunna skapa filmer med tema och musik som konfigureras pa nya satt med hapnadsvackande resultat. Förväntat resultat är att kunna reducera tiden och kostnaden för produktion och distribution med 90 procent.

Planerat upplägg och genomförande

Utreda och utforma affars- och betalningsmodellen. Målet är att komma fram till rätt betalningsmodell, välja ut 1-3 kundsegment för betaversionen av den tekniska plattformen och inleda samarbeten med utvalda partners. Framtagning av prototyp. Målet är bland annat att komma fram till vilka datakallor vi kan lasa av automatiskt, utforma script for framtagning av video och hur musiken ska mixas for att passa malgruppen. Maskininlarning och AI. Målet är att kunna leverera bättre och bättre resultat. Sista steget i genomförandet är tillvaxt och internationell etablering.

Externa länkar

Hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.