ENIAC LAST SenSiC

Diarienummer
Koordinator SenSiC AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00117

Statistik för sidan