Enhancing market competitiveness in food SME´s-Develop new methodologies and better interaction

Diarienummer 2014-06162
Koordinator Stiftelsen Ideon Agro Food - Ideon Agro Food
Bidrag från Vinnova 478 400 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet fokuserar på deltagande företags möjligheter att nå nya marknader med skräddarsydda marknadsanpassade produkter. SME-företag från tre olika länder, Sverige, Danmark och Lettland, har fått möjlighet genom projektet att träffas och tillsammans, både praktiskt och teoretiskt vid gemensamma workshops, arbeta fram för sitt företag relevanta produkter anpassade mot en ny marknad.

Resultat och förväntade effekter

Genom att sammanföra SME-företag från olika länder med gemensamma affärsområden fås nya kontakter, nytt nätverk, ny kunskap och förståelse för nya marknader. Projektutvärderingen visade att deltagarna speciellt uppskattade nätverkandet och den nya kunskap som de fick. Mest positivt var att arbeta gemensamt, praktiskt i grupp med utveckling av nya, relevanta produkter. Vilket i förlängningen ansågs kunna leda till nya affärsmöjligheter genom samarbeten i Norden och runt Östersjön.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen förberedde gemensamt utformningen av projektets aktiviteter. Fokus lades på de workshopar som skulle genomföras på ´Test Labs´ i Sverige och Danmark. Företag från Lettland bjöds in att delta. Det bestämdes tidigt att praktiska aktiviteter skulle varvas med korta teoretiska presentationer från forskare med relevans för planerade aktiviteter. Gemensam planering och genomförande av aktiviteter var ett måste för deltagande klusteraktörer för att projektet skulle lyckas. Stor vikt lades på att deltagarna skulle arbeta tillsammans och lära känna varandra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.