ENFLOW: Energiflödesmätning av natur och biogas för bostadsapplikationer

Diarienummer
Koordinator GasQual AB - GasQuaL AB at EKV/EGI/KTH
Bidrag från Vinnova 2 086 938 kronor
Projektets löptid september 2019 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Syfte och mål

Gas spelar en viktig roll i påskyndandet omställningen till ett mer hållbart energisystem. Liberaliseringen av gasmarknaderna, diversifieringen av utbudet, injektioner av biogas och regleringsförändringar, har dock resulterat i problemet med betydande gaskvalitets fluktuationer i gasnätet. I sin tur har det inneburit att övervakningen av gaskvaliteten på plats har blivit ett akut ärende inom gasindustrin, driven av faktorer som konsumentskydd, effektiv energiomvandling, ökad ekonomisk effektivitet samt en sänkning av utsläppen av växthusgaser.

Förväntade effekter och resultat

Den förslag, som erbjuds av GasQuaL i samarbete med andra partners, syftar att lösa till detta problem genom att tillhandahålla GasQALgorithm och GasQCELL en nytänkande sätt för kostnadseffektiv mätning av energiflöden. Detta inkluderar nytt värdeproposition för gasmätare i form av energiflödesmätning i realtid och komplett lösning för energifakturering vilket möjliggör smart mätning till avsevärt lägre kostnad. Jämfört med andra lösningar kommer det att uppnå helt ny nivå av användbarhet och att möjliggöra en högre energieffektivitet och säkerhet vid gasförbrukning.

Planerat upplägg och genomförande

Bakgrundsidéerna för den föreslagna tekniken har testat under preliminära undersökningar. Den viktigaste milstolpen handlar om utveckling av mätteknik för dämpning och Ljudhastighet av ultraljud som kan fungera i gasflödes (typiska för hushållsgasmätare); utveckling av korrigeringsfaktorer för tryck, temperatur och fuktighet av gasmediet; utveckling av metod för beräkning av gaskvalitet som baserat på de uppmätta gasegenskaperna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 september 2019

Diarienummer 2019-02059

Statistik för sidan