Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ENERGY MANAGEMENT ON SMART GRID USING EMBEDDED SYSTEMS

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 333 333 kronor
Projektets löptid november 2010 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ämnar att implementera s.k. Load Management and Generation Control (LMGC) i Smarta nät genom att använda inbyggda system. Det Smarta nätet innehåller distribuerade system för generering vilka är baserade på förnybarenergi, som t.ex. sol- och vindenergi. LMGC används för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet genom dynamisk kontroll, vilket kräver kontinuerlig övervakning av kraftnätets alla noder. Det krävs även integrering av smarta mätare och samtrafik genom kommunikationsnätverk. Implementeringen av LMGC i Smarta nät med inbyggda system kommer att genomföras vid AMRITA i Indien. De system som alla är delar av det Smarta nätet är utvecklade med nya tekniker, tätt kopplade till andra system, och mycket viktiga för elbolag. En bra systemarkitektur kan inte enbart fokusera på funktionalitet, utan måste även ta hänsyn till icke-funktionella krav som t.ex. integrerbarhet, säkerhet och modifierbarhet. KTH och avdelningen Industriella informations- och styrsystem kommer att fokusera sitt arbete på arkitekturmodeller för det Smarta nätet, där analys av icke-funktionella krav kommer att spela en central roll.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arkitektur av ett AMR-system med fokus på analys av icke-funktionella krav (KTH) Arkitektur av ett LMGC-system med fokus på analys av icke-funktionella krav (KTH) Analys av kraftnätsdata för beslutsfattande kring LMGC (AMRITA) Implementering av LMGC på distribuerade regulatorer / ställverk genom trådlöskommunikation (AMRITA)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01454

Statistik för sidan