ENERGY MANAGEMENT ON SMART GRID USING EMBEDDED SYSTEMS

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 333 333
Project duration November 2010 - September 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01454

Page statistics