Energy harvesting for Bluetooth smart devices

Diarienummer
Koordinator Neue labs AB
Bidrag från Vinnova 2 253 120 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en lösning för att skörda energi ur radiovågor, med fokus på elektroniska komponenter som använder Bluetooth-kommunikation. I förlängningen kan denna lösning komma att återfinnas i en rad kommersiella och icke-kommersiella tillämpningar inom Sakernas Internet (IoT). Projektet har som huvudmål att förlänga livstiden för batteriet och kan även leda till helt batterioberoende system.

Förväntade effekter och resultat

I slutet av projektet finns en lösning för energiskördning för Bluetooth kommunikationsenheter med en teknisk mognadsgrad TRL 6. Förväntade effekter för IoT-produkter inbegriper minskad energiförbrukning, minskat underhåll (inga batteribyten) och enklare beräkning av livstidskostnad. Dessa effekter förväntas leda till sänkta ingångsbarriärer för IoT-lösningar inom branscher med stort kommunikationsbehov, exempelvis detaljhandeln och arrangörer av utställningar och events. Minskad batterianvändning innebär även en miljövinst (minskat farligt avfall).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Neue labs AB, Acreo Swedish ICT AB och Linköpings universitet (LiU) och kommer huvudsakligen att beröra antenn- och dioddesign, integration och energioptimering. Neue labs kommer att fokusera på Bluetooth low energy (BLE) modulen, vilket omfattar modifieringar av en existerande hårdvaruplattform för att minimera dess eneriförbrukning. Acreo och LiU kommer framför allt att förbättra energiskördningseffektiviteten genom optimerad diodtillverkning. Integrationen kommer att genomföras gemensamt av Neue labs och Acreo.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02534

Statistik för sidan