Energy-efficient Networks

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03188

Statistik för sidan