Energy-efficient Networks

Diarienummer 2012-03188
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat