Energy-efficient Networks

Reference number 2012-03188
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2012 - August 2013
Status Completed