Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektiva högintegrerade effektförstärkare

Diarienummer
Koordinator AQUILTO AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

I projektet så har kretslösningar för högintegrerade och energieffektiva effektförstärkare utvecklats i kiselteknologier, vilka ger bättre prestanda och högre verkningsgrad än vad existerande GaAs baserade produkter erbjuder. Dessa kretslösningar är nu grunden för utvecklingen av ny konkurrenskraftiga produkter för olika trådlösa applikationer. Resultaten har verifierats av nyckelkunder som även uppskattar den högre integrationsgraden som kiselteknologi möjliggör.

Resultat och förväntade effekter

De kretslösningar som utvecklats kommer att kunna patenteras och därmed ligga till grund för nya konkurrenskraftiga produkter som kan produceras till lägre kostnad och med mindre påverkan på miljön jämfört med existerande produkter. Då dessa nya produkter har tagits fram och lanserats på marknaden så kommer den grundläggande teknologin kunna användas i en mängd olika produkter som används inom olika trådlösa applikationer. Den utvecklade teknologin kan därmed vara grunden för ett nytt högteknologiskt företag med säte i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i projektform med egen utvecklingspersonal som samarbetat framförallt med ett externt konsultföretag med unik spetskompetens. Konstruktionsarbetet har genomförts med hjälp av simuleringsverktyg och modeller i den valda kiselteknologin, för att på så sätt verifiera prestanda i de framtagna kretslösningarna. Under projektet så har samarbete etablerats med nyckelkunder samt en produktionspartner. Ett datablad för produkten har tagits fram vilket har visats för nyckelkunder, vilka sedan har bidragit med värdefulla kommentarer och synpunkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04010

Statistik för sidan