Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 3 240 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Syftet med projektet är att minska miljöbelastningen från transportuppdrag utförda av arbetsmaskiner och den huvudsakliga forskningsfrågan är hur produktivitet och energieffektivitet kan förbättras genom utnyttjande av optimal styrning i kombination med användarstöd till maskinoperatören. Studien fokuserar på delmoment som utförs av en hjullastare och två dumprar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en metod för optimering av ett transportuppdrag med en hjullastare och två dumprar. Metoden bygger på att paretofronter med bränsleförbrukning som funktion av cykeltid för de respektive delmomenten i transportuppdraget genereras i ett första steg. I steg 2 optimeras cykeltider för respektive delmoment fram och i det sista steget genereras optimala hastighets- och växeltrajektorier för dumprarna. De testar som genomförts visar på en ökad bränsleeffektivitet på ca 9%.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en literaturstudie för att kartlägga vilka metoder och regleringsstrategier som är mest lämpliga för denna typ av uppdrag. De identifierade algoritmerna och regleringsstrategerina testeades mot inspelat maskindata för att avgöra vilken eller vilka som skulle implementeras och utvärderas. I det sista steget byggdes en demonstrator för att kunna testa och utvärdera bränsleeffektiviteten i verkliga körcykler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04436

Statistik för sidan