Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektiv sönderdelning inom gruvindustrin

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att utveckla konstellationen samt att identifiera, definiera och prioritera områden där potential för energibesparing bedöms vara möjlig både på kort och lång sikt. Målet har varit att skapa en konstellation med forskningsutförare och industriella partner som är beredda att prova och implementera nya lösningar i pilot- och fullskala. En konstellation finns nu med Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet samt LKAB, Boliden och Zinkgruvan. På grund av andra projekt lämnas ingen ansökan in om samverkansprojekt just nu.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är att nio arbetspaket har skapats, indelade i två spår. Inom innovationsspåret har konkrossar, utredning av olika fälts sönderdelningsprinciper samt att utvärdera befintlig utrustning i nya applikationer placerats. Inom optimeringsspåret finns arbetspaketen klasseringsutrustning, VSI-krossar och primärkrossar. Dessutom identifierades tre stödprojekt: nya sätt att mäta och utvärdera energieffektivitet, en mer anpassad sönderdelning i förhållande till malmen samt utvärdering hur en ökad sönderdelning i en maskin påverkar efterföljande processer.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har två workshops hållits där universiteten och företagen gemensamt arbetat med energiutmaningen i företagens processer och hur dessa kan adresseras. Nio arbetspaket fördelade mellan de två spåren definierades inför ett kommande samverkansprojekt. Universiteten har sinsemellan arbetat mellan workshopsen med upplägg, inriktning och omfattning. Någon ansökan om samverkansprojekt lämnades inte nu. Detta kommer ske vid framtida utlysningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00914

Statistik för sidan