Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Projektet är en vidareutveckling av en reaktor för ultraljudsstyrd kavitation för lakning av mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka (Scheelite). Syftet var att utvärdera effekterna av längre exponeringstid, samt högre temperatur, statiskt tryck och kavitationsintensitet genom optimering. Uppskalning sker genom förlängning av rörstrukturen och anpassning till ett högre statiskt tryck. Kavitationsintensiten ökas också genom en modifiering av dysan för flödesinitiering av kavitationsbubblor. Två industriparters är kopplade till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Kavitationsintensiteten styrs med ultraljud, temperatur och flödesinitiering av kavitationsbubblor. Excitationssignaler och processparametrar optimeras i förhållande till material och lakningsreagens. Metoden kan fördubbla utbytet jämfört med referens. Processen är starkt temperaturberoende. För högre kavitationsintensitet måste systemet sättas i övertryck (reaktorn har modifierats för detta). Överhetting kan hanteras genom bättre material och nya geometrier för bättre kyleffekt. Implementering i pilotskala ska ske genom samarbete med två industripartners.

Upplägg och genomförande

Effekten av ultraljudstyrd kavitation i en lakningsprocess är utvärderad med ett koncentrat av Scheelite (CaWO4) i en basisk lakningsreagens (NaOH, 30 mol). 8 test är genomförda med en modifierad reaktor, exciterad med 22 kHz och 39 kHz vid 60°C och 77°C. Kavitationsintensiteten varierades även med hydrodynamisk kavitation via en nyutvecklad dysa. Reaktorn modifierades för att klara övertryck samt lång exponeringstid (vilket förändrade Piezo-materialet). Långtidsexponering och högre processtemperatur var av speciellt intresse. Proverna analyserades med ICP-OES.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02221

Statistik för sidan