En vidare syn på programmeringsutbildning

Diarienummer 2015-06567
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 113 191 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

De mål som ställdes upp i projektbeskrivningen har i stort uppfyllts. Förutom de angivna målen så har även observationer gjorts av hur relationen/interaktionen mellan individer och grupper fungerat. Erfarenheterna från projektet kan delvis direkt appliceras på existerande kurser, speciellt på kurser som ges på avancerad nivå. Projektet har även resulterat i kontakter som eventuellt integreras i olika kurser. Som helhet så har projektet uppfyllt de förväntningar som fanns innan start.

Resultat och förväntade effekter

Projektplanen beskriver flera förväntade effekter. Det är ännu för tidigt att säga något om vilka de verkliga effekterna kommer att vara på undervisning och fortsatt forskning men projektet har gett flera uppslag. Undervisning: här finns ett behov av avancerade kurser i Software Engineering. Det finns dock flera problem hur dessa kan integreras i existerande kursutbud. Forskning: en av flera möjliga frågor är hur dokumentation påverkar hur nya/erfarna utvecklare lär sig existerande system.

Upplägg och genomförande

Att jobba i samma grupp under tre månader har gjort att projektledaren lärt känna både medlemmarna i teamet och det delsystem som teamet arbetar med. Att arbeta som utvecklare i gruppen har gett upplevelser/erfarenheter som vanligtvis inte framkommer under t.ex. intervjuer. Den relativt långa tiden har också möjliggjort erfarenheter som rimligtvis inte är möjliga under en kortare tid - t.ex. ändrade krav under en sprint, eller ändrade personalförhålladen. Metodvalet bedöms därför vara lyckat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.