En värdehöjande modell för matavfall

Diarienummer 2014-03576
Koordinator Växjö kommun - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING
Bidrag från Vinnova 1 079 516 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa en affärsmodell för hur matavfall kan nå högre i avfallstrappan, samtidigt som ett mervärde skapas för frukt- och gröntspill från butiker och privatpersoner. Projektet har demonstrerat en fungerande affärsmodell, men har också visat att det krävs mycket engagemang och en större marknad för att få ekonomisk bärighet.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att visa att matavfallet kan komma högre upp i avfallstrappan, och inte behöver brännas eller rötas. Detta har vi gjort inom projektet, då vi skapat en säljbar produkt. Vi hoppades kunna visa på alla steg i en affärsmodell, inklusive tillgång till råvaror, process till färdig produkt och marknadsföring. Detta har vi uppnått men inte fått någon långsiktig ekonomisk bäring i det. Vi har visat på den positiva miljönyttan av att flytta matavfall högre upp i avfallstrappan - att det är bättre att använda mat som just mat.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att analysera vilka typer av råvaror som fanns tillgängliga och vilka produkter dessa råvaror kunde användas till. Rutiner för insamling av råvarorna fastställdes. En grafisk profil och produktnamnet Fallguld utvecklades. Efter ett halvår fick projektet tillgång till ett permanent kök vilket underlättade produktionen. Vi har kunnat visa upp produkterna på olika mässor, och chutneyn har börjat säljas i butik. Det är nästan lite förvånande hur långt vi faktiskt kom under bara ett projektår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.