En upphovsrättsplattform för den Europeiska blockkedjeserviceinfrastrukturen

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Att utveckla en demonstrator av en upphovsrättsplatform för den Europeiska Blockkedjeserviceinfrastrukturen (EBSI). Syftet är att nyttja EBSI som en naturlig källa till upphovsrättslig information (vilken kan jämföras med dagens data silos) och bidra till effektivisering. Vidare syftar projektet till att dra nytta av existerande lösningars lärdomar och kombinera dessa i en helhetslösning som både nyttjar den tekniska potentialen i blockkedjor och är förankrad i existerande upphovsrätt.

Förväntade effekter och resultat

En plattform som vidareutvecklar existerande lösningar och initiativ för att demonstrera följande funktioner: (1) beskriva ägande och licensvillkor kopplat till upphovsrättsliga verk, (2) mekanismer (t.ex. API, gränssnitt och algoritmer) för att klargöra ett upphovsrättsskyddat verks legala status, (3) spårbarhet för att utvärdera huruvida lagstiftning efterlevs, och (4) standardisering av information som är öppet och publikt tillgänglig via EBSI. Resultatet kommer demonstrera hur blockkedjor kan användas för att effektivisera rådande hantering av upphovsrätt.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet med spridning och plattformsutveckling delas upp i fem arbetspaket: AP1 fokuserar på öka medvetenheten för projektet bland intressenter och att detaljera produktkraven från ett legalt och affärsmässigt perspektiv. AP2 demonstrerar den konceptuella lösningen för policygruppen på European Blockchain Partnership (EBP). AP3 utvecklar en demonstrator och en Proof of Concept (PoC). AP4 vidareutvecklar PoC och förbereder för integration med EBSI och tar fram beslutsunderlag. AP5 involverar spridningsaktiviteter och rapportskrivning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2020

Diarienummer 2019-02817

Statistik för sidan