Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En smart digital plattform för hantering av Cyanotoxinrisk i dricksvattenförsörjning och därutöver (DiCyano)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Tekniska Högskola Inst f reglerteknik
Bidrag från Vinnova 6 601 256 kronor
Projektets löptid november 2020 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

The DiCyano project used AI computation and advanced monitoring tools for cyanobacterial risk management. It developed a digital platform, integrating real-time and historical data for improved water quality monitoring and early warnings. The DiCyano team (Sydvatten, Norrvatten, Växjö, SLU, WINWater, Brockmann Geomatics Sweden AB, and Ramboll) led by Lund University, co-created innovative models and operational tools. The project promoted new business development and generated innovative water solutions and economic benefits.

Resultat och förväntade effekter

DiCyano-projektet gett betydande effekter över vetenskapliga, affärsmässiga och sociala dimensioner. Dessa prestationer visar projektets engagemang för innovation, samarbete och verkliga effekter, vilket ger påtagliga fördelar för vattenförvaltning och klimatanpassning. Genom att framgångsrikt implementera avancerad teknologi och främja samarbete är projektet väl positionerat för att ytterligare bidra till vattenförvaltningsstrategier och anpassningar inför klimatet.

Upplägg och genomförande

DiCyano designades med sex arbetspaket, som var heltäckande och välbalanserade med ansvarsfördelning. Vi stötte på stora och små förändringar under implementeringsprocessen på grund av förändringar i partners och resurser som förbrukades. Tack vare både VINNOVAs ledning och teamet vid Lunds universitet kunde vi uppfylla huvudmålen med projektförlängning och ekonomiskt stöd. Anslutna projekt bortom DiCyano initierades och en ny start och ny verksamhet skapades. Innovationsprojekt som sådana behöver mer juridiskt stöd för framtida initiativ.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 december 2023

Diarienummer 2020-03365

Statistik för sidan