En rikskonferens för bio-maker rörelsen i Sverige

Diarienummer 2015-04241
Koordinator BioNyfiken
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Att anordna Sveriges första BioMaker konferens. Målet var en heldagskonferens där deltagarna inte bara skulle bestå av de som redan var inne i biohackerssfären. Evenemanget skulle dessutom spegla den diversitet som biohackingen präglas av, allt från cyborgs till kosttillskott. Vårt mål var att få ca 70 deltagare samt ett antal föreläsare. Vi lyckades skapa ett innehållsrikt program och fick över 120 deltagare innan storleken på lokalen satte stopp för fler. Programmet bestod av tre delar nämligen inspirationsföreläsningar, unconference och work shops.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev över förväntan då det kom nästan dubbelt så många deltagare som det planerats för, 120 mot planerade 70. Deltagarna var allt ifrån läkare till aktivister, forskare (naturvetenskap) till filosofer och jurister. De företag som var med och ställde ut betalde inte för det men var kopplade till biohackerrörelsen på något sätt. Antigen genom produkterna de marknadsförde eller de tjänster de utförde. Mycket positivt gensvar från deltagarna.

Upplägg och genomförande

BioNyfiken är en ideell förening där allt arbete utföres på fritiden och med varierande grad av de olika medlemmarna att bidra. Upplägget av konferensen är vi mycket nöjda med då det blev en bra blandning av att lyssna och interagera med andra deltagare. Från arrangörshålls lärde vi oss mycket då det var första gången vi planerade och genomförde en konferens. Många småsaker som tar tid när man inte kan men som kommer att gå smidigare nästa gång.

Externa länkar

Konferensens hemsida med länkar till alla föreläsningar på SMBC samt protokoll från IGEM workshopen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.