Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En pumpbar monoglyceridbaserad alpha-gel för den globala exportmarknaden

Diarienummer
Koordinator AKTIEBOLAGET BAKELS AROMATIC
Bidrag från Vinnova 2 480 855 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har varit att genom forskningsinriktad produktutveckling lansera en behovsmotiverad produkt som kommer att ge oss tillgång till nya geografiska marknader för att skapa tillväxt. Det konkreta resultatet av detta innovativa forskningsprojektet är en pumpbar monoglyceridbaserad alfa-gel med god robusthet och lång hållbarhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har framgångsrikt tagit fram en prototyp till en robust pumpbar monoglyceridbaserad alfa-gel. Med hjälp av det forskningsinriktade produktutvecklingsarbetet som innefattats av projektet har prototyp i pilotskala tagits fram. För denna prototyp har hållbarhetstiden ökat med 800 % i jämförelse med dagens produkt. Prototypen är fullskaligt producerad och kommersiella tester hos kund är pågående.

Upplägg och genomförande

Projektet har genom inventering av tänkbara ingredienser, ytkemisk formuleringsutveckling på lab samt i pilotskala lyckas ta fram en nyutvecklad alfa-gel med god robusthet och hållbarhet. Detta är i sin tur en förutsättning för långväga export. Denna nyutvecklade produkt är tagen i fullskalig produktion och kommersiella tester hos kund kommer att inledas under januari 2019. .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04641

Statistik för sidan