En plattform för integritetsbevarande maskininlärning med hjälp av Ethereums blockkedja och smarta kontrakt

Diarienummer
Koordinator Scaleout Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

AI står inför två stora utmaningar. Dels att data i de flesta industrier existerar i isolering. Samt att dataintegritet och säkerhet behöver stärkas. Vi föreslår en lösning på dessa utmaningar: en plattform för kollaborativ federerad maskininlärning. Specifikt, använder vi blockkedjeteknologi för att skapa en säker och oföränderlig redovisningskedja vilket bidrar till ökad tillit och transparens, integritetsförbättrande kryptering i kommunikation, samt demonstrera användningen av smarta kontrakt för automatisering och styrning.

Förväntade effekter och resultat

Vår lösning kommer att bidra till ökad tillit i det digitala samhället genom att möjliggöra avancerad maskininlärning baserad på distribuerad data med bibehållen kontroll och konfidentialitet hos dataleverantörerna samt äganderätten till de företag som föreslår modellerna för maskininlärning. Det kommer att skapa möjligheter för både små och stora organisationer att samarbeta och säkert bygga exakta modeller med hög kvalitet som inte var möjliga förut på grund av strikta regler för delning av data.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre faser. Förberedelser, utveckling och demonstrationer. Förberedelsefasen: Arbetspaket 1 för projektetableringsaktiviteter. Utvecklingsfasen: Arbetspaket 2-5 som sträcker sig från framtagning av användarscenarios och detaljerade användarfall till iterativt MVP arbete. Varje utvecklingsiteration består av utveckling av klient applikation, smarta kontrakt och infrastruktur utveckling och drift samt referens grupp möten och MVP utvärderingar. Demonstrationsfasen: Arbetspaket 6 - Seminarier och presentationer för att förmedla resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Diarienummer 2019-02819

Statistik för sidan