Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En optimal verktygsyta för aktiva kallarbetsverktyg

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00959_publikrapport_SV.pdf (pdf, 422 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

OptiDies skall skapa en djup förståelse gällande det kompletta tribologiska systemet, vilket involverar ett antal olika kompetenser; tribologi system, plåt och verktygsmaterial, nya tillverkningsmetoder för verktyg, numeriska analyser samt kostnads modellering.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Förbättrade verktygskoncept ger ökade möjligheter för produktion av detaljer I AHSS material 2. Funktionella verktygsytstrukturer avsedda för formning. 3. Funktionella klipp eggs ytor och over gräns för klippvinklar. 4. Modellera och förutsäga total kostnaden för ett verktygskoncept genom dess livslängd. 5. Guidelines för form- och klipp- verktyg. 6. Ett multi-competence nätverk inom stamping

Upplägg och genomförande

Laboratorieprovningar, Screening provning, Semiindustriella provningar samt Provningar i produktionsmiljö 2 doktorander knutna till Högskolan i Halmstad. HH står för handledning av doktoranderna. Eventuellt kommer biträdande handledare från annan lämplig institution/högskola. Volvo Car står för projektledning och IUC är bidragsmottagare och står för administration. Statens (Vinnovas) insats betalas ut till IUC som i sin tur betalar Swerea samt HH.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00959

Statistik för sidan