Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner

Diarienummer
Koordinator GEDEA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har uppfyllts, då vi har verifierat att vi kan tillverka en vaginaltablett som långsamt frisätter substansen GA101 till en låg kostnad per tablett. Genom att slutlig tablettkomposition har valts kan vi göra en kostnads- och tidsbedömning för den fortsatta formuleringsutvecklingen fram till kliniska studier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet med projektet var att tillverka prototyper av vaginaltabletter för att verifiera att det går att tillverka en vaginaltablett som uppfyller kraven på frisättningshastighet av substansen, pH och användarnas önskemål. Prototyptillverkningen har verifierat att vi kan tillverka en vaginaltablett med önskvärda egenskaper och beslut har kunnat tas om slutlig tablettkomposition för vidare formuleringsutveckling.

Upplägg och genomförande

Ett antal prototyper av vaginaltabletter med vår substans GA101 har tillverkats och en in vitro-frisättningsmodell har utarbetats. Prototyperna har analyserats för frisättningshastighet och pH i samarbete med Galenica AB, som är experter på läkemedelsformulering. Utifrån resultaten har en formulering med önskvärda egenskaper valts för fortsatt formuleringsutveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00253

Statistik för sidan