En ny generation peptidsyntes instrument

Diarienummer 2018-04670
Koordinator PeptiSystems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Med detta projekt kommer vi att skapa en grund för kommersialisering samt finansiella investeringar genom att: -Arbeta med kunder för att utvärdera och validera teknologin och bekräfta kunderbjudandet -Bekräfta FTO samt ta fram en patentstrategi baserat på 2 patenterbara uppfinningar -Arbeta med kunder och bekräfta business caset och bestämma ROI för PeptiSystems teknologi -Göra en marknadsstudie genom att kontakta fler kunder för att utvärdera fler kundsegment och göra en mer detaljerad konkurrent analys

Förväntade effekter och resultat

En rapport, som inkluderar en affärsplan kommer att tas fram som innehåller följande: -Kundvalidering av teknologin Bekräfta från kunder att produktkvaliteten är lika bra eller bättre jämfört med befintlig teknologi Bekräfta från kunder att övriga kunderbjudanden från PeptiSystems är av stor vikt. Bestämma om ändringar eller förbättringar måste införas som ett resultat av feed-back från kunderna -FTO och patentstrategi -Business case som visar ROI för kunder som använder PeptiSystems teknologi jämfört med existerande lösningar -Fördjupad marknadsundersökning

Planerat upplägg och genomförande

-Arbeta med 2-3 kunder för att utvärdera teknologin för att bekräfta peptidkvaliteten. Peptider som väljs av kunden tillverkas för att visa utbyte och renhet jämfört med kundernas existerande instrument -Generera en rapport som omfattar FTO analys samt en patentstrategi som tas fram tillsammans med patentbyrå -Arbeta med 2-3 kunder för att förstå deras produktionsprocesser och ta fram ett business case inkl ROI baserat på byte från existerande till PeptiSystems teknologi -Utvärdera fler kundsegment och göra en mer detaljerad konkurrent analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.