Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

En ny generation peptidsyntes instrument

Diarienummer
Koordinator PeptiSystems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att skapa en grund for kommersialisering av vår teknologi genom att arbeta med kunder i Europa, USA, och Kina. De har verifierat att vår teknologi möjliggör för dem att förbättra sina tillverkningsprocesser genom att förkorta syntestiderna med upp till 90%, minskad åtgång på lösningsmedel på 40-60%, samt förbättrad kontroll på processerna genom automation och in-line monitorering. Syftet var också att bekräfta att vår teknologi inte inkräktar på några tredjepartspatent. Detta har uppnåtts genom arbete med externa patentjurister.

Resultat och förväntade effekter

Arbete med kunder har verifierat fördelarna med vår teknologi. Baserat på feed-back från kunder har ett nytt prototypinstrument byggts. En uppdaterad affärsplan har använts som bas i diskussioner med investerare. Tre investerare har skrivit på ett investeringsavtal som ger medel för att slutföra arbetet inför lansering. En FTO analys har genomförts tillsammans med externa patentjurister. Detta har resulterat i ett utlåtande som klart visar att bolaget har FTO. Arbete med en patentstrategi har påbörjats och den kommer att resultera i minst två patentansökningar

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med ett flertal kunder i Europa, USA, och Kina genom face-to-face och telefonmöten. Under dessa möten har vi presenterat data som genererats med vår teknologi map utbyte och renhet efter syntes av vissa peptider. Det har då framkommit att utbyte och renhet är minst lika bra med vår teknologi som med kundernas existerande processer. Vi har preliminärt kommit fram till att investering i processutrustning från oss skulle för de flesta storskalekunderna ge en återbetalningstid på mindre än 12 månader. En FTO-rapport har genererats tillsammans med externa patentjurister.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2018

Diarienummer 2018-04670

Statistik för sidan