En ny generation algoritmer för modern drivlinereglering

Diarienummer 2017-05506
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 4 209 250 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2022
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05460-en

Syfte och mål

Reglersystemen i framtidens fordon måste kunna anpassa sitt beteende dynamiskt till köruppdraget för att säkerställa minimal energiåtgång. Det betyder att reglersystemet proaktivt måste agera på prediktioner om det framtida köruppdraget, vilket kräver effektiva reglermetoder som kan ta till vara på denna information. Detta projekt kommer utveckla nya koncept för drivline-reglering, baserat på modellbaserad optimal styrning, skräddarsydda för att kunna implementeras i den begränsade datormiljö som finns tillgänglig i massproducerade fordon.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling och implementering av en modellbaserad hierarkisk reglerstruktur som utnyttjar prediktionsinformation från sensorer i fordonet och molnet. Utveckling av skräddarsydda algoritmer för implementation i den begränsade datormiljö som finns tillgänglig i massproducerade fordon. Kunskapsuppbyggnad om vilken typ av problem som kan lösas i fordon. Implementation och demonstration av reglerstrategi i fordon och/eller HIL test. Licentiat och doktorsavhandling på Chalmers samt vetenskapliga artiklar i tidskrifter och på konferenser.

Planerat upplägg och genomförande

Detta är ett gemensamt projekt med Volvo Car Corporation (VCC) och Chalmers tekniska högskola som parter. Projektet kommer genomföras som ett industridoktorand projekt med en doktorand anställd av VCC. VCC kommer även bidra med projektledning, testmiljöer och utrustning, samt ingenjörstid och expertkunskap i mjukvarudesign för realtids-implementation. Chalmers bidrar med akademisk handledning av doktoranden, stor expertis inom reglerteori och reglerdesign, samt algoritmutveckling för realtids-implementation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.