En liten film om GLAMig data

Diarienummer 2015-02460
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genom en trevlig och lättförstådd film visa nyttan och värdet med öppna data för GLAM-personal. Filmen uppfyller målet genom att visa upp GLAM-personal som delar med sig av erfarenheter och kunskap. En brist med filmen är dock att den bara visar representanter för stora museer och organisationer, och därmed inte tar upp perspektivet ur en liten organisations synvinkel.

Resultat och förväntade effekter

Filmen ger en positiv bild av öppna data genom dom citat och uttalanden personerna som medverkar i filmen ger. Filmen kommer förhoppningsvis att inspirera personal och institutioner som ännu inte börjat jobba med öppna data att ta dom steg som behövs för att öppna upp och göra data tillgängliga och mer användbara.

Upplägg och genomförande

Projektet kom igång sent och bemanningen förändrades då Wikimedia Sveriges kommunikatör slutade, projektet genomfördes då av befintlig personal istället. Projektet förändrades också då intresset att medverka i filmen var så stort att inga resor behövde genomföras, tid användes då till fler intervjuer för att ge en bredare bild av arbetet med öppna data.

Externa länkar

Filmens sida på Wikimedia Commons.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.