Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

en IoT-baserad servicemodell för hissar

Diarienummer
Koordinator Sicada AB
Bidrag från Vinnova 92 119 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Under projektets gång har de tekniska förutsättningarna klargjorts och utvärderats. En hård- samt mjukvaruspecifikation har tagits fram med prispunkter för hårdvarukomponenter och funktionskrav/utvecklingsmetodik för mjukvaran. Ekonomiska förutsättningar för fortsatt utveckling bedöms som mycket goda av projektparterna och en fortsatt utveckling är relevant. Det fortsatta projektet kommer att bestå av samma projektparter med en liknande ansvarsfördelning för prototyp- och mjukvaruutveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hårdvaran för projektet har visat sig vara billigare att producera medan mjukvaran har visat sig ha något mer komplexa funktionskrav än tidigare förväntat. Sammantaget har utfallet varit mycket positivt och projektparterna är redo för en prototypinstallation i ett större antal hissar med parallell mjukvaruutveckling.

Upplägg och genomförande

Det kritiska värdet har, efter projektet, bedömts ligga i serviceteknikernas benägenhet att regelbundet använda applikationen då den är enda inström av data för tjänsten. Workshop-upplägget och studiebesök har därför visat sig passa väldigt väl. Med goda möjligheter att få konkret feedback från slutanvändarna av tjänsten har vi kunnat förankra applikationen på ett bra sätt i verksamheterna. Hårdvaran visade sig mindre komplex än förutsatt, varför fortsatt projektarbete är mer mjukvarufokuserat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2017

Diarienummer 2017-03264

Statistik för sidan