Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En biooptisk metod för bedömning av mikrocirkulationen för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att vidareutveckla ett system för fullständig bedömning av mikrocirkulationen genom att mäta blodflöde, -koncentration och syresaturation i fysiologiskt relevanta enheter. Mätnoggrannheten ska valideras på avancerade optiska fantom. Användbarheten ska studeras då sjuksköterskor nyttjar det inom klinisk forskning. Systemet ska användas i klinisk forskning för att studera sambandet med hjärt-kärlsjukdomar inom den nationella SCAPIS studien som är Hjärt-Lungfondens största satsning. Vidare ska företaget Perimed lansera och sälja systemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Systemet mäter med god noggrannhet och fungerar väl i klinisk miljö där sjukvårdspersonal använder det. Endast ett fåtal tekniska problem har uppstått. Programvaran ger värdefull feedback kring signalkvaliteten och dataanalysen. Ett mycket stort och unikt material om relationen till hjärt-kärlsjukdom har insamlats. Flera artiklar har publicerats och populärvetenskapliga presentationer hållits. Systemet har lanserats av Perimed och flera enheter har sålts.

Upplägg och genomförande

Ett system har använts för tekniska studier kring mätnoggrannheten, vilket har skett i samarbete med det världsledande Beckman Laser Institute, CA, USA. Detta har pågått parallellt med de mycket omfattande kliniska mätningarna inom SCAPIS studien med det andra systemet. Projektet har haft en forskningssköterska under heltid i 2.5 år för datainsamling och utvärdering av användaraspekter. Företaget och forskarna har supportat utrustningen och mätningarna. En omfattande klinisk dataanalys pågår och företaget avser jobba vidare med analysalgoritmer med maskininlärning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02211

Statistik för sidan