Emissivitetskompenserad spektral pyrometer

Diarienummer 2014-01805
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 650 955 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 vår

Syfte och mål

Projektet syftade till att verifiera de kommersiella och tekniska förutsättningarna för en uppfinning för beröringsfri temperaturmätning som utvecklats vid Högskolan Väst, samt att skapa förutsättningar för en vidare kommersialisering av uppfinningen. Teknisk verifiering utfördes i samarbete med Norstel AB och kommersiell verifiering utfördes i samarbete med ett flertal företag verksamma inom beröringsfria temperaturmätningar för halvledare. Det patent som beskrev tekniken förföll innan projektets utgång och ingen part var intresserad av att ta över det.

Resultat och förväntade effekter

Inget företag har skapats för att kommersialisera tekniken.

Upplägg och genomförande

Teknisk verifiering utfördes tidigt i projektet tillsammans med Norstel AB. Oförutsägbara händelser i form av ett åskoväder som slog ut utrustning i flera månader gjorde att ytterligare verifieringstester ej kunde utföras tillsammans med Chalmers. Den begränsning som utgjordes av utgången av patentansökan gjorde att tiden blev knapp för att genomföra alla projektaktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.