Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EMC Validering av multi-sensorsystem

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2015-06892eng.pdf(pdf, 655 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

EMC provning av autonoma fordon är utmanande eftersom bilens system är designade för att identifiera orealistiska körförhållanden, vilket är vad vi har i en typisk ekofri EMC-kammare. När systemen detekterar orealistiska förhållande, stängs funktioner av eller försätts i något fördefinierat tillstånd, vilket innebär att vidare EMC provning av funktionen inte är möjlig. För att fullt ut kunna prova de autonoma systemen, måste vi därför emulera en, ur många aspekter, realistisk miljö för de aktuella sensorerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har visats att det är möjligt att stimulera radar och kamerasensorer som används för aktiva säkerhetssystem så att en realistisk provning kan utföras på de systemen i fordonet som använder dessa sensorer. Det var även möjligt att simulera en position för fordonet genom att sända en syntetisk GNSS (Global Navigation Satellite System) signal in i kammaren.

Upplägg och genomförande

Projektet eVAMS (diarie nr 2015-06892 initierades av Volvo Car Corporation, RISE (Research Institutes of Sweden) och Provinn för att adressera ovan nämnda problem. Projektet har delvis finansierats av Vinnova inom FFI programmet Elektronik, mjukvara och kommunikation. eVAMS var ett 18 månaders projekt som startade 2016-03-01 och avslutades 2017-09-30. Projektet hade en total budget på 2 MSEK.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-06892

Statistik för sidan