Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elmob- helhetslösningar för elektrifierad mobilitet

Diarienummer
Koordinator GÖTEBORGS KOMMUN - Trafikkontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Elmob syftar till ökad mobilitet med elfordon i Göteborgs stad, både för allmänheten och inom kommunal verksamhet. Resetjänster med elfordon ska utvecklas utifrån behoven i fyra områdeskaraktärer. Inom projektets initieringsfas har underlag arbetats fram och konstellation av aktörer skapats för genomförande i ett samverkansprojekt med helhetsperspektiv; koncept för semiflytande fordonspooler ska utvecklas, liksom fjärde generationens elcykelpooler med test av nya fordon, eltaxi samt fortsatt användning av elhybridbuss.

Resultat och förväntade effekter

Bred plattform av aktörer är sammansatt för genomförande av samverkansprojekt. Kartläggning av fordonsalternativ med lösningar för olika laddtekniker är genomförd. En strategi för laddstolpar är framtagen och en utredning för elnätskapaciteten i 26 p-hus pågår. Sex publika laddplatser har försätts med nytt debiteringssystem. Beslut om elpackcykelpool för FF Innerstadens medlemmar och en elbilpool i Sisjön har fattats. I Angered har en större elfordonspool för stadsdelsförvaltningens verksamheter utvecklats, vilken kommer att startas upp under våren 2014.

Upplägg och genomförande

Partnergruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen för avstämning, fördjupad samverkan och utveckling av de lösningar som hanterats inom projektet. Projektledningen har arbetat med workshops och möten med olika intressenter för att identifiera drivkrafter och hinder för ökad elektrifierad mobilitet, lämpliga resetjänster för olika målgrupper och viktiga partners för genomförandefasen. Parallellt med utformningen av projektorganisationen har ett antal studier gjorts och beslut om mindre delprojekt fattats. Underlaget kommer att vara en viktig del i fortsatt arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00875

Statistik för sidan