Elmob- elektrifierad mobilitet i Göteborg

Diarienummer 2014-00957
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 7 985 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

I ELMOB-projektet har Göteborgs stad, forskning och näringsliv samverkat för att utveckla, testa och demonstrera olika elektrifierade, delade mobilitetslösningar för hållbara persontransporter. Lösningarna spänner från väderskyddade elcykelpooler med vanliga tvåhjuliga elcyklar, ellastcykelpool för bostadsområden med lågt p-tal och fyrhjuliga elcyklar för person- respektive godstransport till elbilspooler för hempendling och envägsresor, eltaxi med lång räckvidd samt studier av system kopplade till elbusstrafik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nått olika långt i respektive test- och demo. Det har varit svårare att få demonstrationerna på plats än vad som förutsågs vilket lett till begränsat med tid för utvärdering av mobilitetslösningarna. Flera av lösningarna har rönt stort intresse och den förväntade effekten av dessas tillämpning i större skala är fortsatt att de bidrar till en hållbar mobilitet. Trafikkontoret i Göteborg har i projektet tagit fram en vitbok som sammanfattar åtgärder olika aktörer kan och bör vidta respektive undvika för att stimulera elfordon och delade mobilitetslösningar i staden.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har delats in i ett flertal arbetspaket för framtagning av respektive mobilitetslösning. Tre särskilda arbetspaket har arbetat med användaranalys, datainsamling respektive kommunikation. Projektet underskattade svårigheterna med att få demonstrationerna på plats vilket påverkat framför allt möjligheterna till användaranalys, datainsamling och lärande samt spridning av erfarenheter. Projektet bär därmed med sig viktiga lärdomar för fortsatta samverkansprojekt inom liknande områden.

Externa länkar

Sidan ligger på För liv och rörelse - en samlingshemsida för det som görs i Göteborgs stad inom hållbara transporter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.