Eliminering av varmsprickor vid DC gjutning av aluminiumlegeringar

Diarienummer 2017-02823
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 795 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan

Syfte och mål

Projektet syftar till att förbättra produktivitet och flexibilitet vid DC gjutning av aluminiumlegeringar genom ökad förståelse för varmsprickproblematiken. Konkreta mål är att minska kassationen för svårgjutna legeringar från 25% till 5%, samt att identifiera vilka faktorer som styr sprickkänsligheten.

Förväntade effekter och resultat

Många gjuterier i världen tar inte på sig att gjuta den här typen av legeringar, med en extrem sprickkänslighet. Man kan därför få en mycket stark marknadsställning om man kan utveckla teknik för att bättre behärska tillverkning av dessa nya material, som är under kontinuerlig utveckling. Stora förbättringar i produktivitet kan förväntas om utbytet i gjuterierna ökas. Med en bättre kompetens för att hantera sprickproblem blir fortsatt utveckling mindre begränsad, och flexibiliteten att gjuta olika kvaliteter ökar.

Planerat upplägg och genomförande

Nya tekniker, i form av akustisk emission i kombination med framprovocerad sprickbildning, kommer att tillämpas för att kvantifiera sprickkänsligheten. Därmed ges detaljerad information om vilka parametrar som kan styra gjutningarna mot ett bättre utbyte. Effekten av variation av legeringssammansättning, kornförfining och svalningshastighet kommer att utredas kvantitativt. Resultaten kommer att implementeras i de deltagande industriparternas produktion successivt under projektet. Resultaten kommer även att vara viktiga för framtida utveckling av nya legeringar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.