Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Eliminering av varmsprickor vid DC gjutning av aluminiumlegeringar

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 795 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att studera varmsprickbenägenheten hos en viss grupp svårgjutna legeringar av typen AA3003. Företagen Kubal och Gränges producerade vid projektstarten dessa legeringar med en kassation på 30%. Målet var att minska sprickfrekvensen till samma nivå som hos andra legeringar, vilket är omkring 5%. Efter projektet kan dessa legeringar gjutas med en kassation på omkring 10%. Ett annat syfte med projektet var att kartlägga olika legeringstillsatsers inverkan på sprickkänsligheten, vilket är viktig kunskap för utveckling av nya legeringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett förväntat och tydligt resultat i laboratorieexperimenten är att minskad kylhastigheten generellt har en minskande effekt på varmsprickbildning. I industriförsök krävdes ny kokilldesign med jämnare kylning för att uppnå dessa förbättringar. Resultaten från inverkan av legeringstillsatser är att i Cu-haltiga legeringar är sprickkänsligheten hög för alla halter över 0,3%, och i legeringar utan Cu medför sänkning av Fe-halten från 0,2% till 0,14% tydligt ökad sprickkänslighet. Dessa resultat kommer att tillämpas vid utveckling av nästa generation legeringar.

Upplägg och genomförande

CRC (Constrained Rod Casting) har tillämpats för att studera varmsprickbenägenheten hos vissa aluminiumlegeringar. Industriparterna har även utvecklat en ny kokilldesign. Akustisk emissionsteknik har tillämpats för att få mer kvantitativa data, dock med begränsad framgång. SEM har tillämpats vid analys av brottytor och vid in-situ observation av sprickutbredning. DC-simuleringsutrustning har tillämpats för att framställa försöksmaterial av sammansättningar som inte kunnat fås från industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017

Diarienummer 2017-02823

Statistik för sidan