Elevers visual storytelling - statistikberättare i Hans Roslings anda

Diarienummer 2015-04591
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2015

Syfte och mål

Syftet är att elever ska få använda ett avancerat webbverktyg för att interaktivt analysera officiell statistik, dra slutsatser och producera visuella berättelser och därigenom bli ”sin egen” Hans Rosling. Med enkelhet har eleverna skapat med det webbaserade visualiseringsverktyget. Via det har de dragit slutsatser om olika levnadsvillkor i världen. Genom visual storytelling har de producerat sina slutsatser som interaktiva visuella berättelser som sedan kunnat publiceras via webben och delas med andra. Eleverna har på så sätt blivit ’sina egna versioner’ av Hans Rosling!

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att eleverna har förmåga att: - söka, filtrera och bearbeta information i relation till officiell statistik, data-baser och stora data-set - analysera och skapa underlag för presentera digitalt interaktiva visuella berättelser - hantera visual storytelling-metoder för att producera och publicera interaktiva visuella berättelser Eleverna förstår enkelt dessa metoder, vilket tyder på en stor potential för denna typ av digitalt skapande. En ny webb/lär-portal har skapats "vise.academy" där de webbaserade verktygen Statistics eXplorer och Publisher finns.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan forskargruppen VISE, Linköpings universitet (Visual Storytelling in Education) Nationellt centrum för visuell analys (visualisering) och Utbildningskontoret, Norrköpings kommun (implementering). Detta har skapat en unik tvärvetenskaplig kompetens och en praktiknära koppling till skolan. Den tvärvetenskapliga kompetensen och det praktiknära samarbetet har varit en avgörande förutsättning för projektets genomförande. Forskare och lärare har samarbetat i ett ”lärarforskarteam” med så kallad ”Design-based research”.

Externa länkar

En länk till Statistics eXplorer och Publisher verktyget och de lärresurser som tagits i projektet VISE.ACADEMY En länk till information om projektet via Linköpings universitet och Nationellt centrum för visuell analys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.