Elektronikhårdvara i Sverige

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utarbeta en agenda/plan för etablering (i Sverige) av en livskraftigare elektronikhårdvaruindustri, baserat på Myfab och relaterade mikro/nano-lab. Här inkluderas både uppstart av nya företag, samt nya produkter och affärsmöjligheter hos etablerade företag. Företagskartläggningen har gjort att vi har identifierat värdekedjor som är till nytta för svenska företag, och belyst viktiga nischer som ger pengar för svenska företag. Det återstår dock mycket framförallt i att identifiera Myfabs roll, vilket är planerat under resterande agendaarbete.,

Resultat och förväntade effekter

Samarbetet mellan sju delagendor har etablerats, varav ´Elektronikhårdvara i Sverige´ är en av dem. Målet är att formulera en gemensam agenda som planeras vara klar under hösten 2013. Kartläggning av elektronikföretagen i Sverige har utförts gemensamt. Agendans mål och effekter är att presentera en samlad bild av de elektronikföretagen i Sverige (inkl fotonik, mikromekanik, mm). Denna ´bransch´ fungerar som möjliggörare i de flesta industribranscher men är självt ganska osynlig. En av de förväntade effekterna är synliggörande.

Upplägg och genomförande

Vi har, alla sju delagendor, samverkat i enlighet med Vinnovas önskemål. Arbetet har gjorts på ett öppet sätt med möten av två slag: dels med styrgruppen, bestående av en eller några få representanter från alla ingående delagendor, dels som workshops där även delagendornas referensgrupper varit med (många industrirepresentanter), och branschföreningarnas medlemmar. Allt detta har varit basen för att göra kartläggningen (status).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01870

Statistik för sidan