Elektrokroma smarta fönster för lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

Diarienummer 2012-01719
Koordinator ChromoGenics AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Att komplettera företaget Chromogenics utvecklade elektrokroma film, ConverLightTM ,med byggkompetens för att utreda och lösa praktiska aspekter så att den kan användas i fönsterkonstruktioner.

Resultat och förväntade effekter

Utvärderingen som till stor del baseras på en extern marknadsundersökning har resulterat i en ansökan till Bygginnovationen om planeringsbidrag för fortsatt arbete. Det fortsatta arbetet skall inkludera teknisk utvärdering av produkten samt en demonstration. Den kommersiella potentialen bedöms stor. Chromogenics ConverLightTM skulle kunna användas både i nyproducerade fönsterenheter och även för renovering av fastigheter.

Upplägg och genomförande

En extern marknadsanalys har genomförts av Chromogenics och materialet ligger till grund för projektets fortsatta inriktning som finns beskrivet i en ansökan av planeringsbidrag (inlämnad till Vinnova). Innovationsbidraget har använts för att utvärdera och besluta vilken teknisk utvärdering av produkten som bör prioriteras i en fortsatt utveckling. Fönstertillverkare har kontaktats för att undersöka deras medverkan i ett framtida utvecklingsprojekt. Det har visats intresse till en medverkan för att få en produkt på marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.