Eldrift på sjön, ett verkligt alternativ till konventionell utombordare.

Diarienummer 2010-02405
Koordinator DOLPROP INDUSTRIES AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att lansera en ny miljövänlig elmotor med delfinliknande fena för framdrivning av båtar. Projektet har inkluderat, förutom utveckling och tester, även marknadsundersökning och utvärdering av liknande produkter inför en lansering av produkten. Denna undersökning har visat att det finns en större potential för fendrift i applikationer för säkerhetsbranschen än på den kommersiella marknaden

Resultat och förväntade effekter

Under testerna har framdrivningsteknikens fördelar och utmaningar vuxit fram. Utmärkande fördelar är den låga ljudnivå under ytan samt att den inte skadar vare sig djur eller människor som befinner sig i vattnet runt båten Periodens tester av framdrivningstekniken har uppmärksammat fördelar som naturligt passar de professionella användarnas båtar Focus har ändrats från konsumentprodukt till produkt inom säkerhetsbranschen. Framdrivningstekniken i dess nuvarande form kommer att vidareutvecklas tillsammans med professionell aktör för att passa deras applikationsområden

Upplägg och genomförande

Under första halvåret av projektet har tester utförts i företagets testtank på Ekerö. Test i öppet vatten har genomförts under andra halvåret 2011 och sommaren 2012. Vidare forskning behövs för att förstå hur framdrivningstekniken uppför sig vid olika tillämpning

Externa länkar

www.dolprop.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.