Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elastiska Hem

Diarienummer
Koordinator KOD ARKITEKTER AB
Bidrag från Vinnova 482 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet att vidareutveckla konceptet utifrån expert- och brukarsynpunkt är uppfyllt: Användarintervjuer med boende i tre bostadsbolag och workshops på behov- och affärstema har gett en fördjupad analys av brukarnas och samhällets behov. Konceptet har analyserats genom workshops där aktörer med bred expertis har deltagit. Målet att ta fram en modell för prototypande i tre bostadsföretag är delvis uppfyllt: Ytterligare expertis behövde engageras varpå en plan för modellens framtagande i steg 2 utarbetades. Planen innebär prototypande i case, knutna till fyra bostadsbolag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet i steg 1 har resulterat i en plan för framtagande av en modell för ökad elasticitet i boendet. Projektaktiviteterna har resulterat i insikter av stort värde för projektets fortsättning: Behov, problem och effekter bör delas in i delarna; Individ, Bostadsbolag, Samhälle. Elastiska hem bör utarbetas i form av en modell för att öka elasticiteten i boendet med avseende på behov och resurser. Lösningen handlar om att få Fysiska rummet, Sociala relationer och en gemensam Affär att samverka. Önskade effekter är bättre hälsa, integration och delaktighet samt mer hållbara vanor.

Upplägg och genomförande

Tre workshops på tema brukare/bostadsbolag har genomförts samt användarintervjuer med boende (värdar; SKB, Sköndal, Telge), 64 deltagare. Två WS på tema affär/marknad har genomförts med projektets aktörer och inbjudna experter (värdar; Ericsson, BoKlok), 36 deltagare. Fem projektpartners har haft egna planeringsmöten och sammanställt och tolkat resultaten. Referensgruppen har bjudits in till alla WS och deltagit i olika grad. Att WS förlagts hos olika aktörer har gett kunskap om parternas förutsättningar och ett ökat engagemang hos värdarna och deras organisationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03787

Statistik för sidan