Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EL FORT - Optimering av elfordonsflotta i Real-Tid - (Fas 2)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Electromobility
Bidrag från Vinnova 1 884 761 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2017-05512eng.pdf(pdf, 337 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektmålen uppnåddes enligt följande: 1. Utveckla en intelligent stokastisk metod för prediktering av energiförbrukning och ruttplanering för kommersiella elektriska fordon. Maximera användningen av batterikapacitet och räckvidd. 2. Utveckla en intelligent dynamisk ruttplaneringsmodell som följer upp energianvändning och trafikförhållanden i realtid. Kunna reagera snabbt för oförutsedda händelser och planera ytterligare laddning vid behov. 3. Implementera och utvärdera metoderna. Samla in data för bedömning och finjustering av de utvecklade metoderna.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten är två artiklar och en doktorsavhandling som omfattade de beskrivna ämnena. Artiklarna täcker viktiga luckor i litteraturen och förväntas därför ha en inverkan på området. En av de viktigaste innovationer är användningen av maskininlärning för energiprediktering och ruttplanering. Några av resultaten från detta projekt och dess föregångare ingår redan i produktutvecklingsprojekt. Doktoranden avslutade sina studier och kommer att fortsätta arbeta inom området.

Upplägg och genomförande

Det mesta av projektet genomfördes utan problem. Den industriella doktoranden fick dock delta i interna aktiviteter i företaget, vilket försenade projektet något. På grund av pandemisituationen var studenten permitterad, vilket ytterligare försenade avslutandet av projektet. Trots förseningarna uppnåddes dock alla resultat enligt förslaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 december 2021

Diarienummer 2017-05512

Statistik för sidan