EL FORT - Optimering av elfordonsflotta i Real-Tid - (Fas 2)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Electromobility
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem hösten 2017

Syfte och mål

Projektmålet är att utveckla en ny intelligent energiförbrukningsprediktering och ruttplaneringsmetodik för att realtidsoptimera energianvändning av elfordon i städer. Projektet kommer integrera maskininlärning metoder för att förbättra precisionen på energiestimering och kunna dynamiskt planera om rutterna när det behövs.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste förväntade resultaten är: 1) En intelligent stokastisk metod för beräkning av energiförbrukning och ruttplanering för elfordon för att maximera användningen av batterikapacitet och räckvidd. 2) En intelligent dynamisk ruttplaneringsmodell som följer upp batteri laddningstillstånd och trafikförhållandena i realtid för att stödja föraren och minska räckvidd ångest, planera för extra laddning när det behövs. 3) Genomförande och utvärdering av metoderna. Implementera första demonstratörer och dokumentera resultaten.

Planerat upplägg och genomförande

En industridoktorand ska utföra forskningsuppgifterna i samarbete med Chalmers och andra Volvo-forskare. Det första året kommer att fokusera på att utveckla maskininlärningsteknikerna (resultat 1 ovan) och inkorporera det i ruttplaneringsalgoritmerna. Det andra året kommer att fokusera på realtidsaspekterna av ruttplanering (resultat 2 ovan). Under hela projektet kommer metoderna att implementeras, utvärderas och finjusteras. Resultaten kommer att dokumenteras i 2 tidskriftsartiklar och en doktorsavhandling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2020

Diarienummer 2017-05512

Statistik för sidan