EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid

Diarienummer 2014-01381
Koordinator Volvo Technology AB - BF40420, M1:6
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

Målet med projektet var att göra forskning på och utveckla en algoritm för energiåtgången av elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö genom att inkludera förutom traditionella parametrar (batteri- och motorkapacitet) även accelerationsförändringar (t. ex. antalet stopp pga korsningar), topologin (t. ex. backar) och den omgivande trafiken. Den utvecklade algoritmen heter "Two-Stage Electrical Vehicle Routing Problem (2sEVRP)". En doktorand har finansierats till licentiatexamen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en algoritm för att prediktera energiåtgången för distributionslastbilar i en stadsmiljö genom att inkludera nya parametrar såsom topologi, accelerationsförändringar och den omgivande trafiken. Algoritmen som heter 2sEVRP har genom analys visat sig stämma väl överens med högupplösta simuleringar. Forskningen har resulterat i en konferenspublikation, en journalpublikation samt en licentiatuppsats.

Upplägg och genomförande

Forskningen inom projektet har utförts av en industridoktorand som varit inskriven på Chalmers Tekniska Högskola. Där först state-of-the-art på området utförts för att kunna detaljera forskningsområdet. Vidare så har simuleringar och analys av den tänkta algoritmen utförts. Allt arbete har sammanfattats i publikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.