El-arkitektur för framtida elhybridfordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - M2.7
Bidrag från Vinnova 5 228 742 kronor
Projektets löptid april 2010 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI